Eerlijk onbekeerd zijn

Eerlijk onbekeerd zijn

De Egyptenaar en de zwarte man.

Twee zendelingen gingen ieder afzonderlijk op zendingsreis naar Noord-Afrika. John ging naar Egypte en James ging naar de zwarte mannen in Midden-Afrika. Op de boot naar Egypte bedacht John zich wat voor boodschap hij de Egyptenaren moest brengen. Hij vond het moeilijker dan verwacht. Hij kan moeilijk gaan preken dat de mensen zich moeten bekeren en dat ze in de Heere Jezus moeten gaan geloven. Ja, dat eist de Bijbel wel, maar een mens is gevallen in Adam en sindsdien ligt hij dood in zonden en misdaden. Ja, John weet goed dat God een mens moet bekeren, omdat het anders nooit goedkomt tussen God en de mens. Een mens wil en kan zich niet bekeren leert de Bijbel en de ervaring. Opeens kwam hij op een idee. John vindt dat hij gewoon bij Adams val moet beginnen en daarna verkondigen dat God uit zo’n diepgevallen Adamsgeslacht nog een volk heeft verkoren dat Hij op Zijn tijd komt op te zoeken. Ja, dat is een bijbelse prediking vindt John. Er staat ook in Johannes 3:3b: "Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien." Dit getuigt dus dat een mens er niets aan kan doen om bekeerd te worden. Als de boot aankomt in Egypte en iedereen de wal opstapt, gaat John op zoek naar het marktplein. Als hij daar aankomt, komt er al een groep mensen naar John toe om te luisteren. Hij gaat over de Heere vertellen. Dat Hij 6000 jaar geleden de aarde geschapen heeft en dat Adam gevallen is in het paradijs en dus moest sterven. Maar John vertelt ook van het wonder van de uitverkiezing dat God een aantal mensen heeft uitgekozen om toch nog zalig te worden. Die mensen worden in de tijd door God opgezocht en bekeert. De Egyptenaren luisteren ademloos, het klinkt allemaal mooi. John gaat verder, een ieder die tot God bekeert wordt gaat naar de hemel, maar helaas jullie liggen allemaal in Adam verloren. Ja, mensen je kunt jezelf niet bekeren. Ik heb voor jullie allen wel een Bijbel, lees hier maar veel in en bid maar veel, misschien wordt je ooit nog wel bekeerd en behouden. Als John uitgepreekt is zeggen de Egyptenaren tegen elkaar: als het waar is wat die blanke zegt dan kunnen we gewoon doorleven in ons vermaak. Als we uitverkoren zijn komen we er toch wel. Nou, zegt een ander ik wil eigenlijk wel af en toe die Bijbel lezen. Misschien gebeurt het dan nog wel een keer. De praktijk is dat al de Egyptenaren doorgingen met hun oude leven. Ze wilden niet bekeerd worden en gingen allen verloren. James zit met de nood van de zwarte mannen in zijn hart in het vliegtuig naar Midden-Afrika. Hij gaat daar het Evangelie verkondigen. Maar hoe? Eén ding gaat hij niet preken en dat is de uitverkiezing. Hij vindt dat hij daar niets mee te maken heeft. De verborgen dingen zijn voor God en de geopenbaarde dingen voor de mensen. James leest een stukje uit de Bijbel, waar Johannes preekt: "Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen." Dit is het denkt James: Ik ga die zwarte mannen vertellen dat ze zich moeten bekeren omdat ze anders verloren gaan. Het vliegtuig gaat landen, James stapt uit. Hij zoekt eerst een taxi waarmee hij van het vliegveld vertrekt en naar de stad gaat. De taxichauffeur is de eerste die de boodschap van God door James hoort vertellen. De chauffeur is geïnteresseerd en nodigt James uit om bij hem thuis zijn verhaal te komen houden. Bij het huis aangekomen begint James zijn preek. Hij begint bij Gods schepping, dan vertelt hij over Adams diepe val die daarom moest sterven. Maar zegt hij, God heeft Zijn Zoon naar de aarde gestuurd om het mogelijk te maken dat er nog zondaren zalig zouden worden. Wat een wonder! Wat moet ik dan doen om zalig te worden vroegen er een paar. Nou, zegt James, je moet je bekeren tot God. James geeft een aantal Bijbels weg en zegt dat er voortaan elke zondag diensten gehouden worden in een zaal van een hotel. James weet ook heel goed dat een mens zichzelf niet kan bekeren. Zijn redenering is echter: als je het nooit echt geprobeerd heb kan je ook niet weten dat je jezelf niet kan bekeren. James is er zelf in de nood achter gekomen dat hij zich niet en nooit kan bekeren en dat God het moet doen omdat het anders nooit gebeurt. Hij hoopt ook dat de Heilige Geest er in mee komt als de mensen zich gaan bekeren. Wat doen de zwarte mannen met de preek van James? Ze praten er veel over met elkaar. Als we ons niet bekeren gaan we echt verloren hoor, zegt de ene man tegen de andere. Laten we er maar snel mee beginnen. Strijdt om in te gaan, had James gezegd. Ze gaan veel in de Bijbel lezen en bij de zondagse diensten zijn ze er altijd. Ook doordeweeks gaan ze naar de bijeenkomsten. Logisch toch, men moet bekeerd worden. Ze doen er werkelijk alles aan om bekeerd te worden, maar voor hun gevoel worden ze niet bekeerd. Ze komen er in hun nood achter dat ze zich niet kunnen bekeren en dat alleen God het kan doen. Dit gaat door totdat de Heere opening geeft opdat dat ze mogen geloven dat de Heere Jezus ook voor hen gestorven is. Wat een wonder zeg! Hoe gaat het met jou? Ik bedoel met je onsterfelijke ziel. Ben en doe jij als die Egyptenaren? Blijf je maar passief wachten of ben je er werkzaam mee zoals die zwarte mannen? Je kunt alleen eerlijk onbekeerd zijn als je er net als die zwarte mannen alles, maar dan ook echt alles aan gedaan hebt om bekeerd te worden. Dan is er pas plaats om te zeggen dat je jezelf niet kan bekeren en dat God het moet doen. Als je zonder die heilige werkzaamheid zegt dat je je niet kan bekeren, ben je een grote vijand van het kruis van Christus.

273