En dan?

Er komt op een dag een jongeman bij z'n oude oom en zegt: "Oom, je kunt me feliciteren! Ik ben geslaagd voor mijn eindexamen "Fijn!' antwoordt z'n oom, 'hier heb je twintig mark, koop er maar iets moois voor. Maar vertel eens: Wat ben je verder van plan?" "Wel,' antwoordt de jongen, ik wil gaan stude ren. Ik wil jurist worden.' 'Prachtig,' zegt z'n oom, 'en dan?' 'Nou, dan ga ik werken bij het kantongerecht.' 'Prachtig,' zegt z'n oom, en dan?' 'Nou, dan kom ik in dienst van de arrondissementsrechtbank." Mooi,' zegt z'n oom, 'en dan?" 'Nou, oom, dan ga ik eens uitkijken naar een lieve vrouw om met haar te trouwen en een gezin te stichten.' 'Prachtig," zegt z'n oom, en dan?' 'Ja, dan word ik hopelijk eens een groot man, president van de arrondissementsrechtbank of officier van justitie." Mool,' zegt z'n oom, 'en dan?" "Ja oom, -de jongen wordt stilaan wat nerveus - 'dan zal ik wel een keer op leeftijd komen en met pensioen gaan." "Mooi,' zegt z'n oom, en dan?' 'Nou, dan ga ik in een mooie streek wo- nen, laat er een klein huis bouwen en plant aardbeien in de tuin.' 'Mooi, zegt z'n oom, 'en dan?' De jongen wordt boos: 'Dan sterf je een keer." Zo,' zegt z'n oom, 'en dan?'

Dan lacht de jongen niet meer. Hij schrikt zich dood: 'Dan sterfik-en dan?' 'En dan????' vraagt z'n oom. 'Oom, antwoordde hij, 'daar heb ik nog nooit over nagedacht." 'Wat, zegt z'n oom, jij hebt eindexamen gedaan en zo onnozel, dat je alleen maar aan het hier en nu denkt?

Moet een mens, die van God zijn verstand gekregen heeft, niet een beetje verder vooruit denken? Wat dan?' Dan antwoordt de jongen snel: 'Oom, wat er na de dood komt, dat weet niemand!' 'Dat is niet waar, m'n jongen, zegt z'n oom, er is lemand die op de hoogte is van wat er na de dood komt. 

Dat is Jezus. Hij heeft gezegd: "De weg is breed, die naar het verderf leidt; en smal is de weg, die naar het eeuwige leven leidt." Na de dood komt het oordeel Gods. En je kunt verloren gaan of behouden worden.'

273