Ga naar de vakman!

Ga naar de vakman!

Ga naar een vakman!

Als ik een paar schoenen wil laten repareren, ga ik niet naar een automonteur. Automonteurs zijn beste mensen, maar van schoenen repareren hebben zij geen verstand. Met mijn schoenen ga ik naar de schoenmaker! Maar als ik pech heb met de auto, ga ik niet naar de schoenmaker, maar naar een automonteur in een garage. En als ik broodjes wil kopen, ga ik niet naar de slager of de groenteman. Dat zijn beste mensen, maar van brood bakken hebben zij geen verstand. Als ik broodjes wil kopen, ga ik naar de bakker. En als de waterleiding springt, laat ik een loodgieter komen. Dat wil zeggen: ik ga altijd naar een vakman.

Maar als wij willen weten wat er na de dood komt, vragen wij het aan Jantje of Pietje of gaan af op onze eigen vage gedachten. Zouden wij ons met deze uiterst belangrijke vraag - Wat komt er na de dood? - niet juist tot de vakman moeten wenden?! Wie is de vakman? Er is slechts één vakman! En dat is de Zoon van God, Die uit die andere wereld is gekomen en zelf in het dodenrijk is geweest. Hij is aan het kruis gestorven en teruggekomen uit de dood. Hij is volledig op de hoogte! En Hij zegt: Je kunt in het verderf komen! Maar je kunt ook in de hemel komen!

En al zouden 25 professoren mij vandaag proberen te bewijzen: met de dood is alles uit: dan zeg ik: "Met alle respect voor uw vele titels, maar op dit gebied bent u geen vakman. U bent namelijk nog niet aan de andere zijde van het graf geweest. Maar ik ken IEMAND die er wel is geweest: Jezus en die zegt dat het anders is."

Uit: Jezus onze bestemming (Wilhelm Busch)

273