Geen kracht en heerlijkheid in deze kerk

Geen kracht en heerlijkheid in deze kerk

Een vader nam zijn zoon mee naar een anglicaanse kerk. Normaal gingen ze naar een andere kerk waar de kinderen niet echt bij de dienst betrokken werden, maar waar ze wel allemaal samen het Onze Vader mochten opzeggen. Als het Onze Vader in zijn eigen kerk werd opgezegd, ging het ventje altijd op de kerkbank staan en liet hij met luide stem dit gebed horen. Toen men in de anglicaanse kerk aan het Onze Vader toe was, ging de jongen op de bank staan en begon uit alle macht het gebed op te zeggen. In deze anglicaanse kerk stopte men echter na 'En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze...' De kleine jongen ging luidkeels in zijn eentje verder: 'Want van U is het Koninkrijk en de kracht...", totdat hij zich realiseerde dat hij de enige was die sprak. Hij keek naar zijn vader en zei: 'Pap, in deze kerk hebben ze geen kracht en heerlijkheid.'

273