Gezocht m/v

Gezocht m/v

Als u zich onwaardig voelt, bent u in goed gezelschap:

Mozes stotterde.

Davids harnas paste niet.

Johannes Marcus werd afgewezen door Paulus.

Timoteus had maagklachten.

Hosea's vrouw was een prostituee.

Amos' enige opleiding was in de vijgenkwekerij.

Jakob was een leugenaar.

David had een verhouding

Salomo was te rijk.

Jezus was te arm.

Abraham was te oud.

David was te jong.

Petrus was bang voor de dood.

Lazarus was dood. 

Naomi was een weduwe.

Paulus was een moordenaar.

Mozes ook.

Jona vluchtte voor God.

Mirjam roddelde.

Gideon en Tomas twijfelden allebei.

Jeremia was een zwartkijker.

Elia was opgebrand.

Johannes de Doper was een schreeuwer.

Marta was een tobber.

Haar zuster was misschien lui.

Simson had lang haar.

Noach werd dronken.

Had ik al gezegd dat Mozes een driftkop was? Net als Petrus, Paulus- en een heleboel anderen.

Maar bij God hoef je niet op sollicitatiegesprek. Hij heeft geen strikt personeelsbeleid, want Hij is meer onze Vader dan onze baas. Hij kijkt niet naar geldelijk gewin of verlies. Hij is niet bevooroordeeld of partijdig, oordeelt niet, misgunt ons niets, is niet doof voor ons roepen, niet blind voor onze nood. Hoe we ook ons best doen, Gods gaven zijn gratis. 

273