Gods hulp bij preken

Gods hulp bij preken

We hebben Gods zegen en Gods hulp nodig, zowel bij de voorbereiding als bij het doorgeven van de boodschap van het Evangelie. Dit korte gesprek tussen een predikant en zijn dochter laat dat mooi zien:

Dochter: Pap, waarom doe je je ogen dicht en buig je even je hoofd voordat je gaat preken?

Vader: Omdat ik dan God vraag om me te helpen, lieverd.

Dochter: Waarom doet Hij dat dan niet?

273