Gods onbekende voetstap

Gods onbekende voetstap

Geloven dat Gods Vaderhand

ook is in moeit en vrezen,

als 'leven zwaar en donker is,

dat Zijn beproeving liefde is...,

wat kan dat moeilijk wezen!

Gods voetstap op ons levenspad,

Zijn onbekende wegen,

als het verdriet ons overmant.

het is te hoog voor ons verstand:

wij zijn ermee verlegen. God

Die zo hoog, zo heilig is;

wij nietig stof, vol zonden,

hoe zouden wij Zijn raad verstaan?

In Christus zie Hij zondaars aan,

heeft Zich met hen verbonden.

God legt ons niet Zijn wegen uit,

te klein zijn onz' verstanden.

Zijn voetstap is vol heil en vree;

Hij leidt ons door de diepste zee,

Hij neemt ons in Zijn handen.

En nooit laat Hij Zijn kinderen los:

zij zullen niet bezwijken.

Gaat het door angsten, moeiten , pijn...?

Hij zal er altijd voor hen zijn;

Zijn trouw zal eeuwig blijken

273