Hang je erbij of ben je binnen?

Hang je erbij of ben je binnen?

"Neig uw oor, en hoor de woorden der wijzen, (...) opdat uw vertrouwen op den HEERE zij." Spreuken 22: 17-19

Ik las een schokkend verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers zaten als een 'kat in het nauw' in het keteldal van Stalingrad. Dit dal was helemaal omsingeld door Russische troepen. Voordat de Duitsers totaal verslagen werden, kon er op het laatste nippertje nog één Duits vliegtuig landen. Het vliegtuig werd stapelvol geladen met gewonden. En toen kwamen er nog meer soldaten naar het vliegtuig gesneld - sommigen lichtgewond, anderen halfbevroren. Ze wilden allemaal mee met het vliegtuig. Maar op een zeker moment was het vliegtuig vol. De deuren werden gesloten. Toch waren er nog soldaten die probeerden mee te gaan. Ze gingen aan het vliegtuig hangen, waar zij zichzelf maar konden vasthouden: buiten aan de deurknoppen, aan het landingsgestel en aan de vleugels. Ze klampten zich vast. En vervolgens steeg het vliegtuig op. Toen het vliegtuig in Duitsland landde, was er niemand meer te zien. Zij die aan de buitenkant hingen, waren weggewaaid door de storm. Hun handen waren bevroren, ze moesten loslaten. Alleen zij die binnen in het vliegtuig waren, waren gered!

In het verhaal van het reddende vliegtuig ligt een beeld van de reddende liefde van Christus. Wij liggen allemaal verloren in het dal van de zonden en misdaden. We zijn gevangen en omsingeld door de satan. Maar weet je wat het grote wonder is? De Heere Jezus daalde - 2000 jaar geleden - af in het keteldal van verloren zondaren. Niemand hoeft te denken dat er voor hem of haar geen plaats is. "En nog is er plaats" (Lukas 14:22). De grote vraag is echter: Ben jij al binnen? Of hang je er nog een beetje bij? Je gaat misschien wel naar de kerk en naar catechisatie. Je bent wel gedoopt, maar je gelooft het verder wel. En wanneer je sterft dan moet de dominee bevestigen dat je een goed mens was. Kortom: Je hangt erbij, maar bent niet binnen. Wees er van overtuigd: Je zult weggestormd worden! Slechts wie binnen is, wordt voor eeuwig gered! Denk vijf minuten na over de vraag of de Heere te vertrouwen is. Belijd daarna in je gebed eerlijk of je de Heere vertrouwt of niet.

Lezen: Genesis 7:15-24 Evangelist Arjan Baan

273