Het ideaal van een meisje dat een kerk kocht

Het ideaal van een meisje dat een kerk kocht

Een klein meisje zat, zittend op de vloerbedekking, naar haar oma te kijken, die in de grote schommelstoel in de hoek van de kamer geconcentreerd met een borduurwerkje bezig was. Van onderaf keek het meisje aandachtig naar de achterkant van het borduurwerkje. Ze snapte er niets van. Met elke steek begon het werkje er steeds vreemder uit te zien. De wirwar van verschillende, gekleurde draadjes werd groter en groter. Hier een draadje, daar een draadje, dan weer eentje die daar weer dwars overheen leek te gaan. Het leek echt nergens op. Zelfs met de grootste fantasie kon je er nog geen enkel patroon in ontdekken. Uiteindelijk knipte oma het laatste draadje af, hield het borduurwerkje voor zich uit en knikte tevreden. Het meisje schudde haar hoofd, niet snappend dat oma tevreden kon zijn met zoiets lelijks! Net op het moment dat ze zich om wilde draaien, riep haar oma haar. Het meisje keek op. Toen draaide oma het borduurwerkje om, zodat het meisje nu de andere kant kon zien. Haar ogen werden groot van verbazing! Want deze kant vertoonde het beeld van prachtige bloemen, in de meest mooie kleuren. Vol verbazing en verrassing staarde ze oma aan en wist geen woord uit te brengen. Ze had nooit kunnen bedenken dat die wirwar van draadjes, waarin met goed fatsoen geen patroon te ontdekken was, vanaf de andere kant bezien een prachtig werk zou blijken te zijn! Soms gaat het anders dan wij graag hadden gewild en misschien ook hebben gebeden. Maar Gods wil is goed! Hij overziet alles en weet dus wat het beste voor ons is. God maakt bij wijze van spreken ook een borduurwerk. De wegen die we moeten gaan, zijn soms moeilijk en onbegrijpelijk. Je leven kan een wirwar lijken, door alle gebeurtenissen, waarvan je het 'waarom?' niet begrijpt. Misschien zul je het waarom ooit begrijpen. Later, veel later misschien. Maar misschien zul je het ook nooit te weten komen... Toch mag je vertrouwen dat de Kunstenaar weet wat hij doet! Zijn wil is goed! Als je biddend de wegen in je leven loopt, zijn het net draadjes, die, hoe raar ze soms ook lijken te lopen, nodig zijn om een kunstwerk te voltooien dat zijn weerga niet kent! In dit vertrouwen op God, kun je bidden: 'Uw wil geschiedde!'

273