Het midden van de Bijbel

Het midden van de Bijbel

Een prachtige rekensom in de vorm van vraag- en antwoord: V. Wat is het kortste hoofdstuk in de bijbel? A. Psalm 117 V. Wat is het langste hoofdstuk in de bijbel? A. Psalm 119 V. Welk hoofdstuk staat in het midden van de bijbel? A. Psalm 118 Er zijn 594 hoofdstukken vóór Psalm 118 En er zijn 594 hoofdstukken ná Psalm 118 Dus samen 1188 V. Wat is het middelste vers van van de bijbel? A. Psalm 118:8 En zegt dit vers niet iets belangrijks over Gods wil in ons leven? Ps 118:8: Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen, dan op den mens te vertrouwen." Is dit nou goochelen met cijfers? Of Gods zorg over ons leven, over de bijbel?
273