Het Onze Vader bidden

Het Onze Vader bidden

Ik kan niet zeggen "Onze" als ik geen ruimte heb in mijn leven voor anderen en hun behoeftes.

Ik kan niet zeggen "Vader" als ik deze relatie niet laat zien in mijn dagelijkse leven.

Ik kan niet zeggen "Die in de Hemelen zijt" als ik alleen met aardse dingen bezig ben.

Ik kan niet zeggen "Uw Naam worde geheiligd" als ik zelf alleen maar aan eigen eer denk.

Ik kan niet zeggen "Uw Koninkrijk kome" als ik mijn eigen ik niet op wil geven en God accepteren als de Bestuurder van mijn leven.

Ik kan niet zeggen "Uw Wil geschiede" als ik Gods wil niet accepteer in mijn leven.

Ik kan niet zeggen "in de hemel alzo ook op de aarde" alleen als ik echt klaar ben om mijzelf te geven voor Zijn Koninkrijk hier en nu.

Ik kan niet zeggen "Geef ons heden ons dagelijks brood" zonder mij ervoor in te spannen, of de eerste levensbehoefte van anderen te negeren.

Ik kan niet zeggen "Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren" als ik wrok blijf voelen voor iedereen.

Ik kan niet zeggen "Leid ons niet in verzoeking" als ik doelbewust situaties opzoek waar ik de verleiding niet kan weerstaan.

Ik kan niet zeggen "Verlos ons van de boze" als ik nog niet voorbereid ben om te vechten in het Koninkrijk met het ultieme wapen: HET GEBED.

Ik kan niet zeggen "U is het Koninkrijk" als ik zelf nog geen gehoorzaamheid toon voor U.

Ik kan niet zeggen "Uw is de kracht" als ik bang ben voor wat mijn buren van mij kunnen zeggen of doen.

Ik kan niet zeggen "Tot in alle eeuwigheid" als ik te angstvallig ben met de gebeurtenissen van iedere dag.

Ik kan niet zeggen "AMEN" zonder dat ik alles wat ik hiervoor gebeden heb oprecht meen en belijd.

273