Het onze Vader bidden

Het onze Vader bidden

Het Onze Vader Bidden.... 1. Nederlandse versie Ik kan niet zeggen "Onze" als ik geen ruimte heb in mijn leven voor anderen en hun behoeftes. Ik kan niet zeggen "Vader" als ik deze relatie niet laat zien in mijn dagelijkse leven. Ik kan niet zeggen "Die in de Hemelen zijt" als ik alleen met aardse dingen bezig ben. Ik kan niet zeggen "Uw Naam worde geheiligd" als ik zelf alleen maar aan eigen eer denk. Ik kan niet zeggen "Uw Koningkrijk kome" als ik mijn eigen ik niet op wil geven en God accepteren als de Bestuurder van mijn leven. Ik kan niet zeggen "Uw Wil geschiede" als ik Gods wil niet accepteer in mijn leven. Ik kan niet zeggen "in de hemel alzo ook op de aarde" alleen als ik echt klaar ben om mijzelf te geven voor Zijn Koningkrijk hier en nu. Ik kan niet zeggen "Geef ons heden ons dagelijks brood" zonder mij ervoor in te spanne, of de eerste levensbehoefte van anderen te negeren. Ik kan niet zeggen "Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren" als ik wrok blijf voelen voor iedereen. Ik kan niet zeggen "Leid ons niet in verzoeking" als ik doebewusrt situaties opzoek waar ik de verleiding niet kan weerstaan. Ik kan niet zeggen "Verlos ons van de boze"als ik nog niet voorbereid ben om te vechten in het Koningkrijk met ultieme wapen: HET GEBED. Ik kan niet zeggen "U is het Koningkrijk"als ik zelf nog geen gehoorzaamheid toon voor U. Ik kan niet zeggen "Uw is de kracht" als ik bang ben voor wat mijn buren van mij kunnen zeggen of doen. Ik kan n iet zeggen "Tot in alle eeuwigheid" als ik te angstvallig ben met de gebeurtenissen van iedere dag. Ik kan niet zeggen "AMEN" zonder dit ik alles wat ik hiervoor gebeden heb oprecht meen en belijd. 2. Zuid-Afrikaanse versie Ek kan nie sê: Onse - as ek net vir myself lewe nie. Ek kan nie sê: Vader - as ek nie Sy kind geword het nie. Ek kan nie bid: Wat in die Hemel is - as ek aardsgebonde is nie. Ek kan nie bid: Laat U naam geheilig word - as ek Sy naam ydelik gebruik nie. Ek kan nie bid: Laat U Koninkryk kom - as ek teen sendingwerk is nie. Ek kan nie bid: Laat U wil geskied - as ek altyd my eie sin wil hê nie. Ek kan nie bid: My daaglikse brood - as ek spandabelrig is nie. Ek kan nie bid: Vergeef ons skulde - as ek nie berou het nie. Ek kan nie bid: Soos ons ons skuldenaars vergewe - as ek met 'n wrok rondloop nie. Ek kan nie bid: Lei ons nie in die versoeking - as ek met die sonde speel nie. Ek kan nie sê: Aan U behoort die Koninkryk - as ek Jesus nie dien nie. Ek kan nie byvoeg: En die Krag - as daar nog vrees in my hart is nie. Ek kan nie byvoeg: En die Heerlikheid - as die eie ek in my lewe regeer nie. Ek kan nie bid: Tot in Ewigheid - as ek nie Sy koms verwag nie. Ek kan nie eindig: Amen - as ek nie kinderlik glo nie.
273