Het reddende vliegtuig

Het reddende vliegtuig

Ik heb kort geleden een schokkend verslag gelezen uit de Tweede Wereldoorlog, hoe in Stalingrad, dat helemaal ingesloten was door Russische troepen, nog het laatste Duitse vliegtuig binnengekomen was. Dat vliegtuig werd volgeladen met gewonden. En toen kwamen er nog meer soldaten -  halfgewond, lichtgewond, halfbevroren. Ze wilden allemaal mee. Maar het vliegtuig was vol. En dus gingen ze aan het vliegtuig hangen, waar ze zich maar konden vasthouden: buiten aan de deurknoppen, aan het landingsgestel. En vervolgens steeg de machine op. Toen het landde, was er niemand meer van degenen die er aan de buitenkant aan waren gaan hangen. Zij waren weggewaaid door de vliegwind, hun handen waren bevroren. Alleen zij die binnen waren, die waren gered!

Toen heb ik moeten denken: het Evangelie van de Zoon van God, Jezus, die voor ons is gestorven en opgestaan, is als dat reddende vliegtuig. Daarmee kun je uit het Stalingrad van het verloren-zijn wegvliegen. Er is plaats genoeg. Maar er zijn helaas velen die niet echt binnen zijn, die hangen er maar zo'n beetje bij. Met kerst ga je soms naar de kerk. Je bent wel gedoopt, maar je gelooft het verder wel. En wanneer je sterft, dan moet de dominee bevestigen dat je een goed mens was. Begrijpt u: men hangt er maar zo'n beetje bij. Maar wees ervan overtuigd: u zult weggewaaid worden! Slechts wie binnen is, wordt gered! Bent u echt binnen? De hel zal eens vol zijn van mensen die van Jezus hebben geweten, maar die niet bij Hem ingestapt zijn. Geloven in Jezus wil immers zeggen: bij Hem instappen. Doe het toch! Hij is de enige aan Wie u uw leven. zonder enig bezwaar kunt toevertrouwen. Tenslotte wil ik u nog een keer het kruis van Jezus voor ogen stellen.

Ga in gedachten met me mee naar Golgota, naar die heuvel voor de poorten van Jeruzalem. Daar hangt de Zoon van God aan een kruis. Daar onder dat kruis is de enige plaats op heel de wereld, waar een mens vergeving van zonden kan vinden, zodat alles anders wordt!

Uit: Jezus onze bestemming, Wilhelm Busch

273