Het schilderij aan de muur

Het schilderij aan de muur

In Westfalen leefde in de vorige eeuw een schoenmaker, die Rahlenbeck heette. Hij werd het 'mooie domineetje' genoemd, omdat hij met grote ernst Jezus navolgde. Het was een geweldig gezegende, fijne man. Op een dag kreeg hij bezoek van een jonge predikant. Rahlenbeck zei tegen hem: 'Dominee, uw theologische studie is nog geen garantie dat u een kind van God bent. U moet de Verlosser aannemen!' Daarop antwoordde die predikant: 'Ja, de Verlosser, die heb ik. Ik heb zelfs een portret van Hem in mijn studeerkamer hangen.' Daarop antwoordde de oude Rahlenbeck: 'Ja, aan de muur is de Heer heel rustig en kalm. Maar als u Hem in uw hart en leven toelaat, dan begint het rumoerig te worden!'

273