Hoe groot is God?

Hoe groot is God?

De vrijdenker en godloochenaar, Collins (1676-1729), ontmoette eens een eenvoudige landman op weg naar de kerk. Collins vroeg hem waar hij naartoe ging. 'Naar de kerk, meneer', was het antwoord. 'Wat ga je daar doen?' 'God dienen.' 'Zeg me eens, is jouw God groot of klein?' 'Hij is beide, meneer.' 'Hoe kan dat?' 'Hij is zó groot, meneer, dat de hemel der hemelen Hem niet kan bevatten; en Hij is zó klein, dat Hij in mijn hart kan wonen!' Collins verklaarde dat dit eenvoudige, rake antwoord meer uitwerking op zijn geweten had dan alle boeken die waren geschreven tegen zijn godloochenende denkbeelden.

273