Hoe groot is Gods goedheid?

Hoe groot is Gods goedheid?

Het gebeurde tijdens de oefening van een vloot-eskader op volle zee. Alleen op het vlaggeschip was een vlootpredikant, de kleine schepen moesten het met een prekenboek doen. Op een kleine mijnenveger was men echter het leesrooster kwijt. De gezagvoerder liet toen naar het vlaggeschip seinen: "Wat is het onderwerp van de preek vandaag?" Het vlaggeschip seinde terug: "Wij zullen het nazien, u hoort nader van ons".

Inmiddels werd de wacht op de brug afgelost en kwam een jonge officier in actie. Tot zijn verbazing zag hij kort daarna de volgende vlaggeseinen omhoog gaan op het admiraalschip: "Hoe ver reikt Gods goedheid?" De officier die van de voorgeschiedenis niets wist, was hogelijk verbaasd, en dacht met kloppend hart dat dit een van de trucjes kon zijn waarmee de marine de besluitvaardigheid en het reactietempo van zijn officieren test. Slechts enkele seconden dacht hij na. Toen liet hij terug seinen: "Dat is van hieruit niet te overzien".

Ongewild heeft de officier daarmee raak getypeerd wat de Bijbel zegt: "De Heere is lankmoedig en rijk aan goedertierenheid".

273