Ik ben mijn zonde moe

Ik ben mijn zonde moe

Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw,

 

Ik ben mij zelve moede en ik ben

 

Het zoeken moe naar God, dien ik niet ken,

 

En dien ik toch zoo gaarne kennen zou.

 

 

Ik ben mijn zwakheid moe en mijn verdriet,

 

Mijn arbeid en mijn hoop en mijn genot,

 

Maar bovenal het zoeken naar mijn God! -

 

Ik ben het zoeken moede - maar God niet.

 

 

Hij ziet en kent mijn zonde en vergeeft

 

Ze zeventig maal zeven maal en meer.

 

Hij wil niet, dat mijn ziele sterft maar leeft.

 

O, wonderbare goedheid van den Heer,

 

Die naar zoo moedeloos een ziel nog vraagt,

 

Die alle dingen, en ook mij verdraagt.

 

For Thine Own Sake, O My God

 

Wearied of sinning, wearied of repentance,
Wearied of self, I turn, my God, to Thee;
To Thee, my Judge, on Whose all-righteous sentence
Hangs mine eternity:
I turn to Thee, I plead Thyself with Thee,-
Be pitiful to me.

Wearied I loathe myself, I loathe my sinning,
My stains, my festering sores, my misery:
Thou the Beginning, Thou ere my beginning
Didst see and didst foresee
Me miserable, me sinful, ruined me,-
I plead Thyself with Thee.

I plead Thyself with Thee Who art my Maker,
Regard Thy handiwork that cries to Thee;
I plead Thyself with Thee Who wast partaker
Of mine infirmity,
Love made Thee what Thou art, the love of me,-
I plead Thyself with Thee.


Christina Rossetti

273