Ik leg de namen van mijn kinderen

Ik leg de namen van mijn kinderen

Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen.

Graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift.

Dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden,

ook niet als satan ze straks als de tarwe zift.

Houd Gij mijn kinderen vast, als ik ze los moet laten

en laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan.

Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten,

als zij niet in het schema van de wereld gaan.

Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen,

maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang.

Wil oms Uws naam wil, hen in Uw verbond bewaren,

en laat ze nooit van U vervreemden,

nooit, hun leven lang!

Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen.

273