Jezus Christus

Jezus Christus

Jezus Christus:

Ongewenst als baby

Vluchteling als kind

Onbegrepen als jongen

Verworpen in zijn eigen stad

Uitgelachen door de menigte

Bedreigd door de religieuze leiders

Verraden door zijn vrienden

Veroordeeld door de overheid

Verlaten door God Maar dan...

Opgestaan uit de doden!

Om te sterven... Te sterven aan een kruis

Maar dan...

Opgestaan uit de doden!

273