Kernachtige uitspraken I

Kernachtige uitspraken I

De mens is onder alle werken Gods het edelste en meest beschouwenswaardige bewijs van Zijn rechtvaardigheid, wijsheid en goedheid.

Waar over kerkmuren gesproken wordt, verdwijnt de Heilige Geest; waar over de Heilige Geest gesproken wordt, verdwijnen kerkmuren.

Het is een beste zaak wanneer een moeder haar kinderen die ze ónder haar hart heeft gedragen, ook ín haar hart draagt.

Een heiden bekeren is een christelijk werk. Een christen bekeren is een heidens werk. Beiden bekeren is een Godswerk.

Er is niets zekerder dan de dood en er is niets onzekerder dan het leven.

Een mens wil van nature wel oud wórden, maar niet oud zíjn.

Het uiterste doel is het eerst in de bedoeling en het laatst in de uitvoering. Zo ook met verkiezing en verwerping.

Simul justus, simul peccator, tegelijk rechtvaardige en tegelijk zondaar, dat is de ervaring van een kind van God.

Wanneer een mens sterft, is het óf 'vergeben' (vergeven, vergeving van zonden ontvangen) óf 'vergebens' (tevergeefs, tevergeefs geleefd, gestorven zonder Borg!)

De ondervinding is 'der zotten leermeesteres'.

Wie niet sterft éér hij sterft, sterft áls hij sterft.

De echoput antwoordt bij het woord 'leven': 'even' en bij het woord 'sterven': 'erven'.

De eenheid van de ware Kerk is gelegen in het ware geloof, dat zich fundeert op de waarheid. Dit laat zich hieraan kennen: onverzettelijkheid in hoofdzaken, verdraagzaamheid in bijzaken, liefde in álle zaken.

Voor de zaligheid moet de mens doen wat hij wél kan, dan doet God datgene wat de mens níet kan.

Op Golgotha ben ik bekeerd.

Overspel goedpraten met het verhaal van David op de lippen? Gedachten uit de hel! Er was ook een Jozef!

Die verdrietige kerkstrijd, zo van: 'Gereformeerd of Hervormd?' Ik zal je vertellen: eerst mis-vormd, vervolgens her-vormd of ge-re-formeerd!

Leerstukken kunnen soms ook kopstukken of stukken leer worden. Een geweldig trieste en goddeloze zaak! Onheilig met heilige zaken omgaan.

Het kwaad dat God zegent, is ons ten goede en het ongezegend goede is kwaad.

Het Christendom zet zichzelf voort, aangezien alle Christenen zelf evangelist worden.

Beter een sprakeloos leven dan een levenloos spreken!

Een christen moet niet roken, maar in brand staan....

Een predikant zag een arme knielende man aan de weg stenen stuk slaan. "Ach", zei hij, "mocht ik zo gemakkelijk de stenen harten van mijn hoorders kunnen zien verbreken!" De man antwoordde: "Dominee, werkt u wel op de knieën?"

273