Kernachtige uitspraken II

Kernachtige uitspraken II

• We leren Gods kracht pas echt kennen als alle steun van buitenaf ons ontvalt. • We hebben niet het christendom, maar Jezus nodig. • Zonde kun je niet ongedaan maken. Zonden kunnen wel vergeven worden. • niet: levende kinderen van God, maar: kinderen van de levende God. • We hebben verschillende achtergronden, maar dezelfde voorgrond: Jezus aan het kruis • Soms zijn we net als een sneeuwvlokje die bang is dat een berg zal bezwijken onder haar gewicht. • Jezus, de vaste Rots bezwijkt echt niet als wij ons op Hem laten rusten, op Hem steunen. • God fluistert tot ons in onze vreugden, God spreekt tot ons in ons geweten, God schreeuwt tot ons in onze pijn. • Het is niet mijn geloof in de echtheid van mijn geloof, waardoor ik behouden wordt, maar mijn geloof in Jezus. • Het is niet zo dat we God aan onze kant moeten krijgen.We moeten strijden met onszelf. • Wie als mens staande wil blijven, moet eerst voor God willen buigen. • God de Vader heeft geen verwende kinderen. Hij geeft Zijn kinderen niet altijd hun zin; Hij onthoudt hen in liefde en wijsheid datgene wat hen zou kunnen schaden. • Bidden is...tevoorschijn komen. • Gods liefde houdt geen boekhouding bij van geven en nemen. • Er is nooit paniek in de hemel. - Lichamelijke schoonheid zonder Jezus is alleen maar als groen gras op een rottend graf.
273