Kernachtige uitspraken III

Kernachtige uitspraken III

Bijbel

"De Schrift is de kribbe of de wieg waarin het kind Jezus ligt. Laten wij niet de wieg onderzoeken en vergeten het kind te aanbidden."

"Een hoofd vol bijbelkennis is nog wel heel wat anders dan een hart vol bewogenheid voor mijn stervende medemens."

"De Schrift is levend, hij spreekt tot mij, hij heeft voeten en rent mij achterna, hij heeft handen en pakt mij beet."

"De Bijbel is niet gegeven om ons meer kennis te geven, maar om levens te veranderen."

"De Bijbel is de minst gelezen bestseller."

"De allerbeste manier om 'enthousiast' te worden over een boek is de schrijver te leren kennen."

 

Geloof

"Christus is net zo gewillig om een vluchtende zondaar die tot Hem komt te vergeven, als dat wij gewillig zijn om te zondigen."

"Al de beloften van God zijn gekleurd in het bloed van Christus."

"De roeping is het eerste teken van onze genadige verkiezing."

"Verkiezing en Verantwoordelijkheid zijn twee vrienden die niet met elkaar verzoend kunnen en niet moeten worden."

MacCheyne vroeg vaak aan degene die hij tegenkwam 2 vragen: 1. "Weet je van jezelf dat je verloren bent, als je Jezus Christus niet kent?" 2. "Weet je ook van de Liefde van Deze Zaligmaker, Die Plaatsbekleder wil zijn?"

"Het is de plicht van de predikant om aan te dringen en het is de taak van de Heilige Geest om die aandrang effectief te maken."

"Satan beeft als een riet als de zwakste gelovige op de knieën ziet."

Billy Graham had vijf kinderen. Op een zekere dag werd hij tijdens de huisgodsdienstoefening aangestoten door zijn zoon Franklin, die de uitleg van de Schrift door zijn vader onderbrak met de woorden: "Papa, laten we niet zoveel praten - laten we meer bidden. Zelfs een kind begreep dat spreken met God waardevoller is dan puur menselijk gepraat."

Veel is er in de loop der tijden veranderd - alleen niet 's mensen hart.

Je wordt geen christen door naar de kerk te gaan, net zo min als je een auto wordt door in een garage rond te lopen.

Er is niets wat we aan God zouden kunnen geven. Alles is immers al van Hem! En alles wat wij hebben, komt bij Hem vandaan. Het enige dat wij Hem kunnen geven is: lof, dank en eer (en ons vuile, boze hart natuurlijk).

Zonder God leven betekent: zonder hoop sterven.

 

Heiliging

"De grootste behoefte voor deze verloren wereld is de persoonlijke heiligheid van christenen."

"God legt geen last op onze schouders om ons de nek te breken, maar om ons op de knieën te krijgen."

"Een Godvrezende jongen of meisje eert God meer in zijn leven dan 1000 wereldlingen of naamchristenen."

"Bent u gered?", vroeg een gelovige aan een collega. "Ik doe m´n best", zei deze toen, waarop deze gelovige antwoordde: "Ik ook! Maar niet om gered te worden, maar omdat ik gered ben!"

Als iemand kwaad van u spreekt, leef dan zo, dat niemand het gelooft.

Nietsdoen vermoeit zeer, want men kan er niet van uitrusten.

Ga de dag niet tegemoet, voordat je God hebt ontmoet.

Kijk uit voor verleidingen - Hoe langer je ernaar kijkt, des te aantrekkelijker ze lijken.

Het is goed als de mensen weten dat je christen bent, nog beter is het als ze het ook zien.

Een kind leren om de rechte en smalle weg te gaan is een makkelijke taak voor ouders.

Alles wat ze moeten doen is het kind op die weg voorgaan.

Wie ermee volstaat Christus op een afstand te volgen, zal nooit het stralende wonder van Zijn nabijheid ervaren.

Nederigheid en geduld zijn de overtuigendste bewijzen dat de liefde toeneemt.

 

Evangelisatie

"Ik wenste wel dat iedere jongeman/vrouw op jeugdige leeftijd in het leger van Christus dienst zou nemen, want de beste soldaten zijn die het jong worden."

"De Kerk is de enige organisatie ter wereld die het welzijn van niet-leden op het oog heeft."

"Een kerk die niet werft, die sterft."

God wil voor Zijn Koninkrijk graag mensen inschakelen. Daarvoor ben je nooit te klein, wel te groot…

Een christen moet zijn geloof bewaren, maar hij mag het niet voor zichzelf houden.

God vraagt ons niet of we ergens wel geschikt voor zijn, Hij vraagt of we beschikbaar zijn.

 

De Lijdende Kerk

"Vervolging is slechts een teken van de weeën waardoor de gemeente geboren wordt."

"Jezus kwam niet om het lijden weg te nemen, maar om het met Zijn tegenwoordigheid te vullen."

"Bid niet voor een lichtere last, maar voor een sterkere rug."

"De sterren schijnen altijd, maar meestal zien we ze niet, totdat het donker wordt."

"Vervolging om Christus wil betekent niet een nederlaag, maar een overwinning."

Jiddisch spreekwoord: "God gaf lasten, maar ook schouders."

"Net als bij de steniging van Stefanus, zal bij iedere steen die men gooit een nieuwe Paulus opstaan."

"Het christendom is vele malen gestorven en weer opgestaan, omdat het een God heeft die weet hoe je uit het graf moet komen."

 

Een voorganger uit Colombia:

Wie niet opnieuw geboren is, is een vijand van de Heere Jezus en is ongeschikt om ambtsdrager te zijn binnen Zijn gemeente...

Voorganger zijn zonder zelf een levende omgang met God te hebben, maakt een gemeente waarin het levende geloof verandert in afstandelijke dorre formaliteiten...

Niets is kouder en vormelijker dan een gemeente waarin de warmte van Jezus' bloed wordt gemist...

Preken zonder de liefde tot God en liefde tot de gemeente verandert de Waarheid in een verhaal...

De portemonnee van de barmhartige is de verbandkist van de nooddruftigen.

Het gesprek tussen het roodborstje en de mus:

Het roodborstje zei op een morgen tegen de mus: "Ik zou werkelijk wel eens willen weten waarom die menselijke wezens het zo druk hebben en zich zo'n zorgen maken." De mus antwoordde: "Vriend, ik denk dat het komt omdat ze geen hemelse Vader hebben, die zorgt voor jou en mij."

273