Kernachtige uitspraken V

Kernachtige uitspraken V

Als men eens wist wat het gebed kon geven, dan ging eenieder op zijn knieën door het leven!

Een mens staat pas stevig op zijn benen als hij op zijn knieën voor het kruis heeft gelegen.

Wanneer de duivel ons steeds herinnert aan ons verleden, wordt het tijd dat wij hem herinneren aan zijn toekomst.

Als het hart niet meer gelooft en hoopt, dan is de liefde nog de redding. (Willem de Merode)

Bidden verandert niet noodzakelijk de dingen voor u, maar het verandert u voor de dingen.

De tijd heelt helemaal niks... Ze conserveert. Jezus heelt! (Adrian Plass)

De wonden van het geweten sluiten zich alleen onder de tranen van berouw.

De zonde houdt u van de bijbel af of de bijbel houdt u van de zonde af.

Door vol te houden bereikte de slak de ark. (Spurgeon)

Een kaars geeft slechts licht als ze opbrandt.

Een mens is nooit zo groot als op zijn knieën!

Een oud vrouwtje op haar knieën ziet vaak verder dan een theoloog op zijn tenen.

Geloof dat doodgewoon wordt, gaat gewoon dood.

Geloof is om op te steunen, niet om anderen mee te slaan.

Genade geneest, maar niet op recept.

God geeft de vogels voedsel maar werpt het niet in hun nest.

God komt dikwijls op bezoek, maar meestal zijn we niet thuis.

Het is gemakkelijker om de duivel uit je lichaam te krijgen dan Calvijn uit je botten. (Anne van de Bijl)

Het is niet de kracht dat we nooit vallen, maar dat we telkens weer op mogen staan.

Het is verbazingwekkend, wat er allemaal "toevallig" gebeurt, wanneer men begint te bidden!

Het woord van God bewaar je niet in de boekenkast, maar in je hart.

Hoe is het geregeld met uw jongstedagsvoorziening?

Hoe meer vrucht de korenaar draagt, des te nederiger buigt de halm op de steel.

Is het gebed uw stuurwiel of uw reservewiel?

Jezus' wederkomst is niet te berekenen. Maar je moet er wel rekening mee houden.

Kiezen heeft consequenties. Niet kiezen ook! Kruis of munt?............. (God of mammon?)

Niet met vuile handen aan tafel komen zegt moeder. God zegt hetzelfde als het om Zijn tafel gaat.

Nooit is de Goddelijke Landman zo dichtbij u als wanneer Hij bezig is met snoeien.

Ons geloof wankelt wel eens, maar Gods trouw nooit.

Opwekking begint wanneer mensen stoppen over andermans zonden te praten en hun eigen zonden gaan belijden.

Overvolle handen vouwen zich niet in gebed; Lege handen makkelijker.

Satan lacht om ons zwoegen, spot met onze wijsheid, maar beeft als wij bidden.

Voor vissers van mensen geldt geen vangstbeperking.

Wanneer je overal een graantje meepikt, blijk je het Brood des Levens te laten liggen.

Wanneer wij het licht niet zien, wil dat nog niet zeggen dat het er niet is.

Wat een spreker in diepte tekortkomt, geeft hij er vaak in lengte bij.

Wat er werkelijk toe doet is niet wat er 'met' ons gebeurt maar 'in' ons.

Wat gaat er van de kerk uit, als de kerk uitgaat?

We neigen er eerder toe een afkeer te hebben van zondaars dan van de zonde.

Wilt u eerst een bewijs van God? Moet men dan een fakkel aansteken om de zon te zien?

De ware religie is een manier van leven, geen wit gewaad dat we op de sabbat omslaan en dan weghangen in de zesdaagse kast van onze onverschilligheid.

De ouderwetse kerk gaf ons de doop, de huwelijksvoltrekking en de begrafenis. De moderne samenleving biedt ons de abortus, de echtscheiding en hulp bij zelfmoord.

Je moet geen vraagteken zetten waar God een punt geplaatst heeft. (Afrikaans spreekwoord)

Toen Adam zich alleen voelde schiep God niet tien vrienden, maar één vrouw.

Voor God moet men zich buigen, omdat Hij zo groot is; voor het kind, omdat het zo klein is.

Je kamt iedere morgen en avond je haar. En hoe vaak reinig je je hart?

Het duurt een eeuwigheid om te begrijpen wat eeuwigheid is.

God schiep de tijd, de mens de haast.

De mens is onder alle werken Gods het edelste en meest beschouwenswaardige bewijs van Zijn rechtvaardigheid, wijsheid en goedheid.

Waar over kerkmuren gesproken wordt, verdwijnt de Heilige Geest; waar over de Heilige Geest gesproken wordt, verdwijnen kerkmuren.

Het is een beste zaak wanneer een moeder haar kinderen die ze ónder haar hart heeft gedragen, ook ín haar hart draagt.

Een heiden bekeren is een christelijk werk. Een christen bekeren is een heidens werk. Beiden bekeren is een Godswerk. (Maarten Luther)

Er is niets zekerder dan de dood en er is niets onzekerder dan het leven.

Het uiterste doel is het eerst in de bedoeling en het laatst in de uitvoering. Zo ook met verkiezing en verwerping.

Simul justus, simul peccator, tegelijk rechtvaardige en tegelijk zondaar, dat is de ervaring van een kind van God. (Maarten Luther)

Wanneer een mens sterft, is het óf 'vergeben' (vergeven, vergeving van zonden ontvangen) óf 'vergebens' (tevergeefs, tevergeefs geleefd, gestorven zonder Borg!)

Wie niet sterft vóór hij sterft, sterft áls hij sterft.

De echoput antwoordt bij het woord 'leven': 'even' en bij het woord 'sterven': 'erven'.

De eenheid van de ware Kerk is gelegen in het ware geloof, dat zich fundeert op de waarheid. Dit laat zich hieraan kennen: onverzettelijkheid in hoofdzaken, verdraagzaamheid in bijzaken, liefde in álle zaken.

Voor de zaligheid moet de mens doen wat hij wél kan, dan doet God datgene wat hij níet kan.

Op Golgotha ben ik bekeerd.

Overspel goedpraten met het verhaal van David op de lippen? Gedachten uit de hel! Er was ook een Jozef!

Die verdrietige kerkstrijd, zo van: 'Gereformeerd of Hervormd?' Ik zal je vertellen: eerst mis-vormd, vervolgens her-vormd of ge-re-formeerd!

Leerstukken kunnen soms ook kopstukken of stukken leer worden. Een geweldig trieste en goddeloze zaak! Onheilig met heilige zaken omgaan.

Het kwaad dat God zegent, is ons ten goede en het ongezegend goede is kwaad.

Het christendom zet zichzelf voort, aangezien alle Christenen zelf evangelist worden.

Beter een sprakeloos leven dan een levenloos spreken!

God houdt van ons, alsof ieder van ons de enige op de wereld is (Aurelius Augustinus).

Als het niet lukt om met je kinderen over Jezus te praten, praat dan met Jezus over je kinderen. (Wulfert Floor)

Ik heb liever dat er in de kerk gelachen dan geslapen wordt (Spurgeon).

We zijn bang voor wat we niet begrijpen (John White).

Nalaten van het verkeerde is het beste berouw (Luther).

Berouw zonder daden is als het pogen een boot leeg te hozen zonder het lek te dichten.

Wanneer wij werken, dan werken wij; als wij bidden, dan werkt God.

BIBLE: Best Information Before Leaving Earth.

Wanneer onze bitterheid in woorden wordt uitgedrukt, kunnen deze generatielang schade aanrichten (John White).

Ik wil leven alsof Christus gisteren is gestorven, vandaag is opgestaan en morgen zal terugkomen.

Geloof is als een vogel, die al zingt voordat de zon op is.

Het geweten is Gods aanwezigheid in de mens (Emanuël Swedenborg).

Haat veroorzaakt aanzienlijk meer schade aan het vat waarin zij bewaard wordt dan aan het voorwerp waarover zij wordt uitgegoten.

Een volmaakte vrouw is zij die geen volmaakte man verwacht.

Kinderen zijn niet een kortlopende lening, ze zijn een langlopende investering.

Doe zoveel in de collectezak, dat u zich niet hoeft te schamen als het er naast valt en dat u zich niet hoeft te schamen voor God, als het erin valt.

We mogen niet toestaan dat onze lasten onze voortgang belemmeren.

Als het opvoeden van kinderen een eenvoudige zaak was, dan zou het nooit begonnen zijn met weeën.

Elke berg heeft een dal, elke oase een woestijn, elk eiland een eenzame zee, elke dag een nacht, elke opstanding het kruis. Kortom: Geen overwinning zonder strijd.

Je kunt geen werk van God verwachten zonder struikelblokken (Jonathan Edwards).

'Dat vergeef ik nooit,' zei generaal Oglethorpe tegen John Wesley. 'Dan hoop ik dat u nooit zondigt, meneer,' antwoordde John Wesley.

Als je met een verleiding in discussie treedt, ben je al een heel eind op weg om er voor te bezwijken.

Jezus is volmaakt geworden door lijden, niet door succes (Hebreeën 2:10).

Ik wilde God miljoenen vragen stellen. Toen ik Hem ontmoette, was ik ze allemaal vergeten. Maar dat was niet erg (Christopher Morely).

Het Woord van God bewaar je niet in de boekenkast, maar in je hart.

Zonde sterft als deze beleden wordt aan God de Vader.

De Kerk gaat voorwaarts op haar knieën.

Gebed zorgt er niet voor dat de wil van de mens in de hemel geschiedt, maar het zorgt ervoor dat de wil van God op aarde geschiedt.

Je wordt geen christen door naar de kerk te gaan, net zoals je geen hamburger wordt door vaak naar Mc. Donalds te gaan (Keith Green).

Er zijn christenen in allerlei soorten en maten. Sommigen zijn als een kruiwagen: Je moet ze altijd duwen. Er zijn christenen als een aanhangwagen: Je moet ze altijd trekken. Anderen zijn als een vlieger: Je moet ze altijd aan een lijntje houden. Er zijn christenen als een poes: Alleen tevreden als ze geaaid worden. Er zijn christenen als een bal: Je weet nooit waar ze heen springen.

Het is een wonder als een zondaar christen wordt. Het is een nog groter wonder als een christen mens wordt. God zegt: 'Laat ons mensen maken'.

Als er dan geen duivel meer is, dan wil ik toch wel weten wie zijn werk nu doet!

Als de duivel jou herinnert aan je verleden, herinner hem dan aan zijn toekomst!

Het evangelie is gratis, maar het kost je alles!

Als je de discussie gewonnen hebt, heb je het hart van die ander verloren.

Je kunt wel zonder haar, maar niet zonder Hem!

Als Christus je hoofd is, zie je de wereld door Zijn ogen.

De evangelist Moody zei eens: 'Wanneer op een bepaalde dag in de krant staat dat Moody gestorven is ... geloof er geen woord van!

Corrie ten Boom had altijd weinig moeite om gasten het huis uit te krijgen. Er kwamen nogal eens mensen langs, die allemaal even in haar 'glorie' wilden verkeren. Maar daar zat ze niet op te wachten. Als ze weer verder wilde met haar werk, het schrijven van een boek of het voorbereiden van een toespraak, zei ze zomaar opeens: 'Zullen we eerst nog bidden voordat je weggaat?'

273