Komen zoals je bent

Komen zoals je bent

Kent u het verhaal van die schilder en die zwerver?

Een nog jonge schilder maakt een schilderij van de terugkeer van de verloren zoon. U kent die gelijkenis misschien wel. Het schilderij is bijna klaar, je ziet het huis, je ziet de vader op de uitkijk staan, je ziet in de verte de oudste zoon op het land. Er is nog een grauwe plek op het schilderij. Daar moet de belangrijkste persoon komen: de verloren zoon. Daar zoekt de schilder nog een model voor, iemand die als voorbeeld kan dienen. Dat moet natuurlijk een haveloze, vieze persoon zijn. Op een dag loopt de schilder door de achterbuurten van de grote stad en ziet plotseling een zwerver die hij goed zou kunnen gebruiken: nog half een jongen, die er toch al wat ouder uit ziet, ruig haar, stoppelige baard, smerig en in lompen gehuld. Als de zwerver het geld ziet dat de schilder hem wil geven als hij voor hem model wil staan, is het vlug geregeld: de volgende middag om klokslag drie uur moet hij bij de schilder zijn. Hij krijgt het visitekaartje en een behoorlijk bedrag als vooruitbetaling. De volgende dag om drie uur wordt er bij de schilder aangebeld. Daar zul je hem hebben, denkt de schilder en snel doet hij de deur open. Maar wat een teleurstelling, als daar een keurige, vreemde man op de stoep staat. En net als de schilder hem wil vertellen dat hij nu geen tijd voor hem heeft omdat hij iemand anders verwacht en z'n schilderij af moet maken, haalt de vreemdeling een visitekaartje uit zijn zak met de naam en het adres van de schilder. Dan ziet hij het. Daar staat de zwerver! Onherkenbaar! Van het geld, als vooruitbetaling, was de zwerver naar de kapper geweest, had nieuwe kleren gekocht, had zich gewassen en geschoren. En zo had hij in zijn onwetendheid alles verknoeid. Hij had zichzelf wat opgeknapt en zich mooier voor willen doen dan hij was. Maar de deur ging voor hem dicht. Want zo kon de schilder hem niet gebruiken. Hij had moeten komen zoals hij was. Zo is het ook bij de Heer. We mogen (lees: moeten) tot Jezus komen zoals we zijn.

Hij wil niet dat we ons zelf beter voor doen. We hoeven onszelf niet eerst geestelijk op te knappen, te verbeteren of bij te schaven. Nee, Hij wil dat we komen zoals we zijn... Met al onze zonden, schulden, fouten en gebreken. Dan gaat de deur voor ons open en zijn we hartelijk welkom in het huis van de Vader.

Just as I am, Thou wilt receive
Wilt welcome, pardon, cleanse, relieve
Because Thy promise I believe
Oh, Lamb of God, I come, I come

273