Laat los die lasten

Laat los die lasten

De kunst van een ontspannen leven

Is 'loslaten' de juiste plaats te geven

Steeds weer loslaten van je zorgen

Die van vandaag en die van morgen

Het is loslaten van het verleden

En bewust leven in het heden

Loslaten is de ander liefhebben

In plaats van haten

Niet op eigen rechten staan

Als je onrecht wordt aangedaan

Door vergeven word je bevrijd

Raak je een heel grote last kwijt

Loslaten is je zorgen aan God geven

Hem vertrouwend verder leven

Het betekent niet: verdriet negeren

Dat zal je alleen maar frustreren

Ook niet: de ellende verdringen

Maar weigeren te verdrinken in verdrietige dingen

Loslaten is de dingen accepteren

Die je echt niet om kunt keren

Stoppen met ertegen te vechten

Je er niet meer door laten knechten

Maar je energie positief reserveren

Om goed op moeilijkheden te kunnen reageren

Loslaten is laten gaan die knellende banden

Geen verkrampte, maar open handen

In de vaste zekerheid

Dat Jezus in de hemel jou pleit

Dat je geloof niet zal bezwijken

En dat je door alles heen meer op Hem gaat lijken.

273