Laster

Op zekere dag ontmoet een kennis de grote filosoof Socrates. Hij zegt: "Weet u wat ik zojuist over uw vriend hoorde?"

"Wacht even," antwoordt Socrates, "voordat u iets meer zegt, vraag ik u om eerst om een eenvoudige test te doen. Ik noem dat de 'drievoudige filtertest'. Voordat u meer gaat zeggen over mijn vriend, zou het goed zijn om eerst even na te denken en te filteren wat u wel en niet over hem denkt te moeten vertellen. Daarom noem ik dit een drievoudige filtertest. Het eerste filter is de 'waarheid'. Bent u absoluut zeker dat wat u wilt gaan vertellen de volle waarheid is?"

"Nee," antwoordt de man, "ik heb het ook maar gehoord."

"Nou goed," zegt Socrates, "dus eigenlijk weet u helemaal niet of het waar is?"

"Nu het tweede filter. Dat is het filter van 'goedheid'. Is wat u over mijn vriend wilde vertellen wel iets wat goed is?"

"Nee, integendeel."

"Wel," gaat Socrates verder, "u had me dus iets slechts over mijn vriend willen vertellen, waarvan u niet eens weet of het waar is. U zou de test nog kunnen slagen als het voldoet aan het laatste filter. Dat is het filter van 'bruikbaarheid'. Is wat u over mijn vriend wilde vertellen nuttig voor mij?"

"Nee, niet echt."

"Nou goed dan," besloot Socrates, "als wat u mij wilde vertellen, noch waar, noch goed, noch nuttig is, waarom wilde u het dan eigenlijk vertellen?"

Hieruit begrijpen we waarom Socrates zo'n geliefd en groot filosoof was. Als wij onze vrienden en geliefden op een soortgelijke manier kunnen beschermen, dan kunnen we niet meer worden beïnvloed door dergelijke buitenstaanders met slechte bedoelingen. Maarten Luther waarschuwde regelmatig tegen kwaadsprekerij en zijn vreselijke gevolgen. Hij zei: "Als mensen roddelen, werken ze voor de duivel."

Hij vertelt over een voorval met een echtpaar wat zo gelukkig getrouwd was dat iedereen op het dorp het wist. De duivel kon geen onmin zaaien tussen hen, maar uiteindelijk kon hij hen ertussen nemen. Hij stuurde een oud wijf (zo noemde Luther dat) naar de vrouw om haar te vertellen dat haar echtgenoot een verhouding had met een andere vrouw en hij van plan was om haar te vermoorden. Het oude wijf vertelde erbij dat zij een mes onder het hoofdkussen van haar echtgenoot zou vinden. Daarna ging ze snel naar de echtgenoot met hetzelfde vreselijke verhaal. Jammer genoeg voor de vrouw, vond de man haar mes eerst. Dat was het einde van het gelukkigste huwelijk in het dorp. Uit dit voorbeeld kunnen we leren dat een kwaadwillige tong kan doden. Satan zit achter laster. Wij behoren onze echtgenoot gewoon te vertrouwen en wij behoren vooral altijd na te gaan waar de lasterpraatjes vandaan komen.

Kwaadspreken, roddelen, lasteren. In plaats daarvan dat mensen meeleven, heeft men gewoonlijk alleen belangstelling voor de fouten en tekortkomingen van de ander. Laten wij ons liever druk maken om de eigen gebreken en zonden en God bidden om de zonde van onze tong te vergeven. Dan hebben we geen tijd voor anderen. Pascal sprak de waarheid: "Ik ben er zeker van, dat als iedereen van een ander wist welke verhalen ze over elkaar vertelden, waren er geen vier vrienden meer op de hele wereld." Dit blijkt uit de ruzies en onenigheid die ontstaan als mensen ontdekken wat er over hen rondgaat. Mensen kunnen zo bemoeiziek zijn, zoals insecten die hun onschuldige prooi moedwillig inspuiten met gif. Laten wij ons weghouden van andermans problemen. Paulus waarschuwt om een afkeer te hebben van mensen met goddeloze en onzinnige praatjes. (1 Timotheüs 6:20) "Wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen." (2 Thessalonicenzen 3:11)

273