Liefde

Plicht zonder Liefde maakt onbuigzaam

Verantwoordelijkheid zonder Liefde maakt meedogenloos

Rechtvaardigheid zonder Liefde maakt hard

Waarheid zonder Liefde maakt kritisch

Slimheid zonder Liefde maakt geslepen

Vriendelijkheid zonder Liefde maakt huichelachtig

Orde zonder Liefde maakt bekrompen

Eer zonder Liefde maakt hoogmoedig

Bezit zonder Liefde maakt gierig

Geloof zonder Liefde maakt fanatiek

Leven zonder Liefde is zinloos

273