Liefde

Plicht zonder Liefde maakt verbeten Verantwoordelijkheid zonder Liefde maakt meedogenloos Rechtvaardigheid zonder Liefde maakt hard Waarheid zonder Liefde maakt kritisch Slimheid zonder Liefde maakt geslepen Vriendelijkheid zonder Liefde maakt huichelachtig Orde zonder Liefde maakt bekrompen Eer zonder Liefde maakt hoogmoedig Bezit zonder Liefde maakt gierig Geloof zonder Liefde maakt fanatiek Godsdienst zonder Liefde maakt verdoemelijk Leven zonder Liefde is zinloos Hoe is het in jouw leven? Wordt in deze zinnen jouw leven getekend? Voel je hoe ellendig je bent, als je zin voor zin deze uitspraken op je in laat werken? Is liefde voor jou een ongrijpbaar goed? Word je steeds meer gewaar dat de Catechismus gelijk heeft in antwoord 5, waar over jou en mij staat: wij zijn van nature geneigd God en onze naaste te haten? Luister dan naar de oplossing van al deze vreselijkheden: Johannes schrijft 'De LIEFDE is uit God' Bid maar: HEERE, leer mij Uw liefde kennen en leer mij U liefhebben, opdat ik ook in heel mijn levensgedrag liefde mag bewijzen!
273