Merkwaardig...

Merkwaardig...

Merkwaardig, hoe makkelijk mensen God verloochenen en zich erover verwonderen waarom de wereld naar de hel gaat! Merkwaardig, dat wij kunnen geloven wat er in de krant staat maar twijfelen aan de Bijbel. Merkwaardig, dat iedereen in de hemel komen wil en dan ook maar aanneemt dat ze niet hoeven te geloven, te denken, te zeggen en te doen wat er in de Bijbel staat. Merkwaardig, hoe iemand zeggen kan: "Ik geloof in God", maar desondanks ook nog de duivel (die, ook in God "gelooft") volgt. Merkwaardig, hoe het obscene, vulgaire, gewelddadige, en occulte vrij de cyberspace passeren kan, maar een openlijke discussie over Jezus in de scholen en werkplaatsen onderdrukt wordt. Merkwaardig, dat je in vuur en vlam kan staan voor God in de kerkdienst, maar de rest van de week een onzichtbare christen bent. Merkwaardig, dat ik me meer bezorgd maak over wat de mensen van mij denken, dan wat God van mij denkt. Merkwaardig, hoe makkelijk mensen het vinden om God eenvoudig in de prullenmand te gooien en zich dan afvragen waarom de wereld naar de hel gaat. Doe met dit verhaal wat je zelf het beste vind. Denk er dus goed over na, ook voor hen, die niet "geloven" kan dit een belangrijke boodschap zijn.
273