Met God kan alles

Met God kan alles

Waarom zou ik nog zeggen: "Dat kan ik niet," als in de Bijbel staat: "Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft" (Fil. 4: 13)?

Waarom zou ik nog iets tekort komen, als ik weet dat God in al mijn behoeften naar zijn rijkdom heerlijk zal voorzien in Christus Jezus? (Fil. 4: 19)

Waarom zou ik bang zijn, als in de Bijbel staat dat God mij geen geest van lafhartigheid heeft gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid? (2 Tim. 1: 7)

Waarom zou ik denken dat ik te slecht ben; ik weet toch dat God mij een bepaalde mate van geloof heeft toebedeeld? (Rom. 12: 3)

Waarom zou ik zwak zijn, als de Bijbel zegt dat de Heere mijn sterkte is, en dat ik sterk zal zijn en daden doen, omdat ik God ken? (Ps. 27:2) (Dan. 11:32)

Waarom zou ik mijn leven laten beheersen door Satan; ik weet toch dat Hij die in mij is meerder is dan die in de wereld is? (1 Joh. 4: 4)

Waarom zou ik nederlagen voor lief nemen, als er in de Bijbel staat dat God mij altijd naar de overwinning leidt? (2 Kor. 2: 14)

Waarom zou ik wijsheid tekort komen, als Christus voor mij Gods wijsheid is geworden en God mij wijsheid geeft als ik Hem erom vraag? (1 Kor. 1: 30) (Jak. 1: 5)

Waarom zou ik neerslachtig zijn, als ik mij Gods liefde, zorg, medelijden en trouw kan herinneren; dat geeft mij hoop? (Klaagl. 3: 21-23)

Waarom zou ik me zorgen maken, als ik al mijn bekommernissen op Christus kan werpen, want Hij zorgt voor mij? (1 Petr. 5: 7)

Waarom zou ik een gevangene zijn, als ik weet dat ik door de Heilige Geest vrij ben? (Gal. 5: 1)

Waarom zou ik mij afgewezen voelen, als er in de Bijbel staat dat ik niet veroordeeld ben, omdat ik in Christus ben? (Rom. 8: 1)

Waarom zou ik me eenzaam voelen; Jezus heeft immers gezegd dat Hij altijd met mij is en mij niet zal begeven, noch verlaten? (Mat. 28: 20) (Heb. 13: 5)

Waarom zou ik mij vervloekt voelen of terneergeslagen; in Galaten 3: 13, 14 staat toch dat Christus mij vrijgekocht heeft van de vloek der wet, opdat ik de belofte van de Heilige Geest ontvangen zou?

Waarom zou ik ontevreden zijn, als ik, net als Paulus, kan leren genoegen te nemen met de omstandigheden waarin ik verkeer? (Fil. 4: 11)

Waarom zou ik mij onwaardig voelen, als Christus voor mij tot zonde gemaakt is, opdat ik gerechtigheid Gods in Hem zou worden? (2 Kor. 5: 21)

Waarom zou ik aan achtervolgingswaanzin lijden; niemand kan immers tegen mij zijn, als God voor mij is? (Rom. 8: 31)

Waarom zou ik verward zijn? God is geen God van wanorde, maar van vrede. Door de Geest die in mij woont, geeft Hij mij wijsheid. (1 Kor. 14: 33) (1 Kor. 2: 12)

Waarom zou ik mezelf als een mislukkeling zien? Door Christus ben ik in alles een overwinnaar. (Rom. 8: 37)

Waarom zou ik mij door het leven teneer laten drukken? Jezus heeft de wereld overwonnen; dat geeft mij moed. (Joh. 16: 33)

273