Neem de tijd

Neem de tijd

Neem de tijd 's morgens uw gebed te doen, de Heere te vragen, u voor alle kwaad te bewaren en de ganse dag te gebruiken tot Zijn eer.

Neem de tijd om elke dag driemaal een klein gedeelte uit Gods Woord te lezen. Dat kunt u niet missen!

Neem de tijd om vriendelijk te zijn. Een heldere glimlach en een vriendelijk woord vallen als een zonnestraal in de harten van al degenen die rondom ons zijn.

Neem de tijd om beleefd te zijn. Een zacht dank u, alstublieft, neem me niet kwalijk, enzovoorts, ook tot ons personeel, ontnemen ons onze waardigheid niet en u weet: de ware beleefdheid bestaat in een vriendelijk daad op de vriendelijkste wijze te doen.

Neem de tijd om geduldig te zijn met kinderen. Geduld en vriendelijkheid zullen u de weg banen om nagenoeg op ieder kind een invloed ten goede uit te oefenen.

Neem de tijd om zorgzaam te zijn tegenover ouden van dagen. Heb eerbied voor de grijze haren, ook als zij het hoofd van een bedelaar sieren.

Neem de tijd om aan iets anders te denken dan aan vermaak, kleding en manieren. Het lichaam te vertroetelen en de ziel armoede te laten lijden, is een treurige fout.

Neem de tijd om met zorg uw vrienden te kiezen. Bij die keuze komen andere en hogere dingen in aanmerking dan een aangenaam uiterlijk en wellevende manieren.

Neem de tijd om na te denken, alvorens u het woord spreekt en uw brief schrijft die de gevoelens van een ander zouden kunnen kwetsen.

Neem de tijd voor de kleine oplettendheid des levens. Ga niet zo op in de beschouwingen der grote dingen, dat de kleine plichten onopgemerkt en ongedaan zullen blijven.

Neem de tijd om de dag met God te eindigen. Hem dankende voor zijn gunstbewijzen en uzelf aan Zijn hoede aanbevelend voor de komende nacht.

Neem de tijd, bovenal om een Christen te zijn. Breng niet de beste jaren van uw leven in dienst van satan door, om ten laatste God een waardeloze oude dag aan te bieden!!

Deze twaalf raadgevingen vond ik onder mijn paperassen. Ik vond ze geschikt om mijzelf gedurig voor te houden. Misschien denkt u er ook zo over. Knip dit stukje dan maar uit en leg het in uw zakagenda.  

273