Ondergoed van Adam

Ondergoed van Adam

Een kleine jongen opende de grote en oude familiebijbel gefascineerd en keek naar de oude pagina's terwijl hij ze omsloeg.

Plots viel er iets uit de Bijbel en hij pakte het op en bekeek het aandachtig.

Het was een oud blad van een boom die tussen de pagina's was gedrukt.

"Mama, kijk wat ik heb gevonden," riep de jongen.

"Wat heb je daar, schat?" Vroeg zijn moeder.

Verbazing klonk in de stem van de jonge jongen toen hij antwoordde: "Ik denk dat het ondergoed van Adam is!"

273