Schijnchristenen ontmaskerd

Schijnchristenen ontmaskerd

Stel je voor dat jou het volgende overkomt: Op een morgen tijdens een kerkdienst zijn 2000 christenen verrast om 2 mannen te zien, die van hoofd tot voeten in het zwart gehuld zijn en machinegeweren dragen. Een van de mannen roept:"Iedereen, die bereid is om een kogel voor Christus door zijn lichaam te krijgen: blijf staan waar je staat!" Meteen vluchten het koor, de diakenen, en de meeste van de aanwezigen. Van de 2000 blijven er ongeveer 20 staan. De man, die gesproken had, trekt zijn zwarte kleding uit, kijkt naar de prediker en zegt: Oké pastoor, ik heb alle huichelaars ontmaskerd! Nu kunt u met uw dienst beginnen. Ik wens u een mooie dag! En de beide mannen draaien zich om en vertrekken.
273