Spreuken van vader Cats

Spreuken van vader Cats

Een nederig hart is voor een man Nuttiger dan iets dat wezen kan Het puntje van een snelle pen Is 't felste wapen dat ik ken Geen spies maakt zulke diepe wonden Als achterklap en boze monden Berispt niet lichtvaardig dit en dat Te min zo gij het niet eens vat Zijn tong wel te kunnen bedwingen Is beter dan het mooiste zingen Wie spreekt, die zaait Wie hoort, die maait Hebt gij met spreken u vergist 't Wordt met geen sponsje uitgewist Zwijgen en denken Kan niemand krenken Wees geen pauw in uw gewaad Geen papagaai in uwe praat Die meer begeert dan hem betaamt Mist dikwijls wat hij had beraamt Een die 't al heeft naar zijne wens Acht die een ongelukkig mens Een moedig hart Overwint de smart Verzwegen kwaad Blijft zonder raad Verborgen pijn Geen medicijn Wordt iemand ziek of krijgt hij pijn Zoekt eerst God, en dan de medicijn God is de Schepper van de trouw Gaat, vraagt van Hem een goede vrouw En krijgt gij die, zo geeft Hem eer Want 't is een gave van de Heer' Het is al goed Dat wat hij doet Die men bemint
Houdt u van lezen? We hebben een webshop vol goede boeken!
 • $Array.title
  Basislessen Geestelijke Groei
  Auteur:Evangelist Arjan Baan
  Prijs:€ 14,95
 • $Array.title
  Gevaarlijke roeping
  Auteur:Paul David Tripp
  Prijs:€ 14,95
Webshop
273