Spreuken van vader Cats

Spreuken van vader Cats

Een nederig hart is voor een man

Nuttiger dan iets dat wezen kan

Het puntje van een snelle pen

Is 't felste wapen dat ik ken

 

Geen spies maakt zulke diepe wonden

Als achterklap en boze monden

Berispt niet lichtvaardig dit en dat

Te min zo gij het niet eens vat

 

Zijn tong wel te kunnen bedwingen

Is beter dan het mooiste zingen

Wie spreekt, die zaait

Wie hoort, die maait

 

Hebt gij met spreken u vergist

't Wordt met geen sponsje uitgewist

Zwijgen en denken

Kan niemand krenken

 

Wees geen pauw in uw gewaad

Geen papagaai in uwe praat

Die meer begeert dan hem betaamt

Mist dikwijls wat hij had beraamd

 

Een die 't al heeft naar zijne wens

Acht die een ongelukkig mens

Een moedig hart

Overwint de smart

 

Verzwegen kwaad

Blijft zonder raad

Verbogen pijn

Geen medicijn

 

Wordt iemand ziek of krijgt hij pijn

Zoekt eerst God, en dan de medicijn

God is de Schepper van de trouw

Gaat, vraagt van Hem een goede vrouw

 

En krijgt gij die, zo geeft Hem eer

Want 't is een gave van de Heer'

Het is al goed

Dat wat hij doet

 

Die men bemint

 

(Let op: in de originele tekst stond "wezen" in plaats van "wezen kan", maar om het goed in een gedicht te laten passen, is er voor "wezen kan" gekozen.)

273