Stap maar in de kruiwagen

Stap maar in de kruiwagen

Koorddanser Charles Blondin liep in 1859 als eerste over een touw over de Niagarawaterval. Vol zelfvertrouwen deed hij dit voorwaarts, achterwaarts, geblinddoekt, zittend op een stoel, etend aan een tafel, zelfs met iemand op zijn rug… Charles vroeg daarvoor een vrijwilliger uit het publiek en uiteindelijk stapte iemand naar voren. Zou jij dat hebben gedaan?

De climax was dat hij met een kruiwagen over het touw naar de overkant ging. De menigte juichte. Toen riep Charles ‘geloven jullie ook dat ik het kan met iemand in die kruiwagen?’ En iedereen riep ‘ja, dat geloven we’ Toen wees Charles iemand aan ‘stap maar in’, maar de man weigerde. En zo weigerde iedereen.

Iedereen geloofde dat het kon, maar niemand vertrouwde Charles, niemand durfde in die kruiwagen te stappen. Wat zou jij hebben gedaan? 

273