Steeds voller

Steeds voller

De kracht van de Heilige Geest is een geweldige rijk!

In Haarlem woonde een vrouw, die een bidstond belegde in haar kamer. Haar broer had daar niet veel vertrouwen in en zei:,, Dat lukt je nooit!" Maar de dag erna vertelde ze hem:,,Mijn hele kamer was vol!"

,,Nou, kijk de volgende week dan maar eens!" Maar de volgende keer zei ze:,,Mijn kamer was nog voller!'

En de derde keer:,,Nu was het nog voller!" Toen zei haar broer:,,Dat kan niet; als een kamer vol is, kan het niet nog voller worden."

O jawel," zei ze,,,we hebben er iedere keer meubels uitgezet." Als men vol van de Heilige Geest is, kan er toch nog een volgende stap nodig zijn. Het kan zijn dat er meubels uit het hart verwijderd moeten worden: een televisie, of ook boeken, vriendschappen, persoonlijke hobby's, alles wat hinderen kan op de weg van de navolging van Christus. Men kan nog meer verliezen voor Jezus, zodat wij nog meer ruimte aan de Heilige Geest kunnen geven.

Uit: Marsorders voor de eindstrijd van Corrie ten Boom

273