Tegenwind

Tegenwind

Een Amerikaanse zendeling in India, E. Stanley Jones, zei over een persoonlijke ervaring: "op een dag keek ik in het Himalaya-gebergte naar een arend die in een onweer terecht was gekomen. Ik vroeg mij af wat de arend zou doen, toen de wind door het nauwe dal raasde. Zou hij er bovenuit vliegen? Zou hij verpletterd worden tegen de rotsen die het dal insloten? Nee! Hij hield zijn vleugels zo dat de kracht van de luchtstroom hem boven de storm uit tilde. Hij gebruikte de storm om op grotere hoogte te komen."

Dit is een les die wij moeten leren: iedere tegenstand omvormen tot een mogelijkheid om bevrijding te vinden. Dan zullen wij weten hoe we moeten leven. Bij de arend ging het om de stand van zijn vleugels. Voor ons is het 'Ja' of 'nee' zeggen.

"...kiest dan heden, wie gij dienen zult...."

Jozua 24:15

273