Tijd en prioriteit

Tijd en prioriteit

Je kunt verschillende agenda's aanhouden in je leven, maar je kunt ze niet allemaal voor honderd procent volgen zonder dat iemand eronder lijdt.

We hebben allerlei excuses voor onszelf. Het belangrijkste excuus is dat we onszelf wijsmaken dat er rustiger dagen aan zitten te komen.

We houden onszelf voor: 'Als het huis verbouwd is, als ik mijn promotie heb, als ik dat examen heb gehaald... dan heb ik meer tijd.' Elke keer moeten we zeggen: 'Nu niet, schat...'

We houden onszelf voor dat het niet geeft omdat die rustige dagen er aankomen.

We kunnen echter maar beter meteen beseffen dat we onszelf voor de gek houden: die rustige dagen komen nooit. Hoe onze situatie ook is, we zijn allemaal in staat om onze tijd te vullen.

Daarom moeten we tijd maken voor de dingen die we belangrijk vinden - en dat moeten we nĂș doen. 

273