Toen ik nog jong was

Toen ik nog jong was

Vroeger toen ik jong was wilde ik de wereld veranderen, dat lukte me niet.

Toen ik wat volwassen werd wilde ik ons land veranderen, dat lukte me niet.

Toen ik wat ouder geworden was wilde ik onze stad veranderen, maar ook dat lukte niet

Weer een tiental jaren verder wilde ik mijn familie veranderen en ook dat ging niet

Nu ben ik oud en kan ik alleen mezelf nog veranderen.

Als ik nu op jonge leetijd mezelf had veranderd,

dan had ik mijn familie kunnen beinvloeden,

dan hadden mijn familie en ik onze woonplaats kunnen beinvloeden,

dan had onze stad ons land kunnen beinvloeden,

en inderdaad dan had ons land wat kunnen betekenen voor de wereld.

Helaas ben ik nu oud,

Een onbekende monnik in het jaar onzes Heeren 1100

273