U hebt mijn plaats ingenomen

U hebt mijn plaats ingenomen

Op een dag ging een man naar een kerk. Hij was vroeg, par hem en de bestuurder zei: 'Hier sta ik altijd. U hebt mijn plaats ingenomen!'

De bezoeker ging naar binnen voor de zondagsschool, zocht een plaatsje en ging zitten. Een jonge vrouw van de kerk liep na hem toe en zei: 'Dat is mijn plaats! U hebt mijn plaats ingenomen!'

De onbeschofte ontvangst deed de bezoeker verdriet, maar zei niets.

Na zondagsschool ging de bezoeker het priesterkoor binnen en ging zitten. Een ander lid van de kerk kwam naar hem toe en zei: 'Daar zit ik altijd. U hebt mijn plaats ingenomen!" Deze behandeling baarde de bezoeker nog meer zorgen, maar ook nu zei hij niets.

Toen de gemeenteleden later in gebed waren om Christus in hun midden uit te nodigen, stond de bezoeker op en begon zijn uiterlijk te veranderen. Verschrikkelijke littekens werden zichtbaar op zijn handen en voeten. Een gemeentelid dat zag wat er gebeurde, riep uit: 'Wat is er met u aan de hand?'

De bezoeker antwoordde: 'Ik heb uw plaats ingenomen."

273