Waar maakt u zich druk om?

Waar maakt u zich druk om?

Een ziel die verloren gaat – of een schram op uw nieuwe auto? De gemiste kerkdienst – of de vergeefse inspanningen van een werkdag? Dat de gemeente niet groeit – of dat de kool in uw tuin het niet doet? Dat u niet in de Bijbel gelezen hebt – of dat u aan uw krant niet bent toegekomen? Dat u een goede bijbelstudie hebt gemist – of uw favoriete Tv-programma? Dat uw bijdrage voor het werk in het Koninkrijk Gods lager uitvalt - of u inkomen? Dat u kinderen te laat in de kerk of op de zondagsschool komen – of dat ze niet op tijd op school zijn? Wanneer u denkt aan de miljoenen mensen die de Heere Jezus niet kennen – of het feit dat u zich niet zo veel kunt veroorloven als u buren? Wat verontrust u meer?
273