Wat Mozes moest leren

Wat Mozes moest leren

Zoals bekend kun je het leven van Mozes in drie perioden van veertig jaar verdelen.

Een predikant uit het verleden heeft die als volgt getypeerd: -

In de eerste veertig jaar heeft Mozes geleerd iemand te zijn; -

in de tweede veertig jaar heeft hij geleerd niemand te zijn; -

in de derde periode heeft hij laten zien wat God kan doen met iemand die les 1 en 2 geleerd heeft.

273