Weest daders des Woords

Weest daders des Woords

Niet in woorden, maar in kracht,

is Gods Koninkrijk gelegen.

Stil te volgen als Gods wegen

voeren door de zwartste nacht.

Niet door woorden, maar door kracht,

door het volgen zonder vragen,

door het dulden zonder klagen

wordt des Heeren wil volbracht.

Want wat is de schoonste taal,

als de daden niet gewagen

van elkanders last te dragen?

Slechts een klinkend stuk metaal.

Niet het woord,

alleen de kracht van 't geloof zal zegepralen.

Liefde zal de prijs behalen;

liefde, in Gods Naam volbracht!

273