Wonen in de Danklaan of Moppersteeg?

Wonen in de Danklaan of Moppersteeg?

"En dankt te allen tijde voor alle dingen God en de Vader, in de Naam van onze Heere Jezus Christus. Efeze 5 vers 20

Enkele christenen zaten bij elkaar. Eén van hen beklaagde zich sterk omdat hij zoveel moeilijkheden had. Hij sprak over de vele beproevingen op de weg naar de hemel en hij sprak de wens uit dat God hem van deze aarde zou wegnemen, opdat alles voorbij zou zijn. Toen antwoordde een ander: onze vriend woont nog in de Moppersteeg. Daar heb ik ook eens gewoond. Ik was destijds helemaal niet gezond, de lucht was slecht, het huis was vochtig en geen vogel vrolijkte ons op met zijn lied in deze straat. Altijd was ik in een sombere en treurige stemming. Maar toen vond ik een vrije woning aan de Danklaan. Ik verhuisde direct. Sindsdien verheug ik mij met mijn gezin in een goede gezondheid. De lucht is schoon en ons huis is goed. De zon schijnt in onze kamer en de vogels zingen voortdurend.

Natuurlijk verheug ik mij op de hemel, maar ik geniet ook elke dag hier beneden. Wat een verschil tussen die beide mannen! Beiden waren christen, maar slechts één leidde een overwinningsleven met de Heere Jezus. Ook wij wonen vaak in de Moppersteeg, nietwaar? Alles is verkeerd: de mensen, het werk, de omstandigheden, de samenkomsten, de gelovigen: eenvoudig alles! Dan is het het beste dat we verhuizen naar de Danklaan! Daar wordt de Heere Jezus lof gebracht voor Zijn liefde. Daar wordt gezongen over Zijn grenzeloze trouw. Daar is Zijn persoon het onderwerp van de gesprekken, en daar strekken de harten zich verlangend uit naar de blijde hoop van de toekomst van onze geliefde Heere en Heiland.

Woont u nu nog op het adres Moppersteeg 1, verhuis dan zo snel mogelijk naar de Laan van Aanbidding, waar Hem lof gezongen wordt!"

273