Zo moet u de Bijbel lezen

Zo moet u de Bijbel lezen

Een grote boer uit Brazilië heeft mij op een keer verteld dat hij, toen hij in Brazilie kwam, een stuk land kreeg.

Toen hij het ging bezichtigen, bleek het een stuk oerwoud te zijn. Toen is hij begonnen met bomen omhakken en met het uitgraven van stukken rots en boomstronken. En op een dag was hij zover dat hij twee ossen voor de ploeg kon spannen en voor het eerst kon gaan ploegen. Toen hij drie stappen geploegd had, zat de ploeg al weer vast. Wat deed hij toen? Ging hij toen naar huis, om dynamiet te halen en het rotsblok samen met de ploeg en de ossen de lucht in te blazen? Welnee! Hij leidde de ploeg om het rotsblok heen, en ging door met ploegen. Toen hij eindelijk klaar was, zag het geheel er nog bedroevend uit. Maar hij zaaide en oogstte al wat. En toen hij het volgende jaar weer ploegde, ging het al een beetje beter. Daarna groef hij nog meer rotsblokken en boomstronken uit, en toen ging het een héél stuk beter. En de derde keer ging het nog makkelijker..

Zo moet u de Bijbel lezen. Begin eerst eens! En wanneeru iets niet begrijpt, sla dat dan over. Eerst verdergaan! Opeens komt er een zin, in het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament, die luidt: 'Jezus zal zijn volk redden van hun zonden.' U zult zeggen: 'Dat begrijp ik! Dat is op mij van toepassing.' En zo laat u God door de Bijbel tot u spreken! Neem iedere dag tijd voor Gods Woord! En vraag Hem daarbij: 'Heer! Geef mij licht! Laat ook ik het begrijpen! Verliicht mijn hart en mijn verstand en mijn geest!'

273