De voorbede van Christus voor de gelovige

De voorbede van Christus voor de gelovige

266