Wat is bidden?

Wat is bidden?

Gebed is de grootste rijkdom van een gelovige, maar waar tegelijk het minst gebruik van wordt gemaakt.

Het is onze dure plicht, maar wordt het meest verzaakt.

Het is de gebruikelijke vorm van toewijding en wordt toch het minst begrepen.

Gebed is de poort naar Gods tegenwoordigheid, maar slechts weinigen gaan er doorheen.

Het is het kanaal voor Gods genade, maar in het leven van de meeste mensen is het verstopt.

Waar geen gebed is, is ook geen kracht.

266