Hoe het geloof op Gods beloften mag pleiten?

Hoe het geloof op Gods beloften mag pleiten?

241