Wie bevrijdt mij van het akelige ik?

Wie bevrijdt mij van het akelige ik?

241