Anderen mogen, jij niet!

Anderen mogen, jij niet!

Anderen mogen, jij niet...

"Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden." Mattheüs 16: 24-25

Als God jou heeft geroepen om echt zoals Jezus te zijn -

dan zal Hij jou meelokken in een leven van kruisiging en nederigheid.

Hij zal jou zulke eisen van gehoorzaamheid stellen,

dat je andere christenen niet mag volgen.

In veel opzichten lijkt Hij andere gelovigen dingen te laten doen,

die Hij jou niet zal laten doen.

Anderen die heel godsdienstig en nuttig lijken te zijn,

doen hun best om bewonderd te worden,

bedenken hoe ze hun plannen uit kunnen voeren -

maar jij mag het niet.

Als jij het probeert - ervaar je zo'n totale mislukking bij jezelf

en een berisping van de Heere die maakt dat je er berouw over krijgt.

Anderen kunnen opscheppen over zichzelf, over hun werk, hun successen -

maar de Heilige Geest zal jou niet toestaan om zoiets te doen.

Als jij daaraan begint, zal Hij je in een diepe vernedering leiden,

waardoor je jezelf en al je goede werken zult verachten.

Anderen mogen erin slagen om grote sommen geld te verdienen,

of om een erfenis te ontvangen die hun wordt nagelaten, of om luxe te bezitten -

maar misschien voorziet God jou alleen dag- aan-dag in wat je die dag nodig hebt,

omdat Hij wil dat je iets veel beters hebt dan goud-

een hulpeloze afhankelijkheid van Hem en Zijn ongeziene schatkamer.

De Heere kan toestaan dat anderen worden geëerd en naar voren geplaatst,

terwijl Hij jou in verborgenheid afgezonderd houdt,

omdat Hij in jou enige met zorg uitgekozen vruchten met een aangename geur wil voortbrengen,

die alleen achter beschermende beschutting kunnen groeien.

Het kan zijn dat God anderen groot laat zijn, maar jou klein houdt.

Hij laat anderen werk voor Hem doen en de eer daarvoor krijgen,

maar Hij laat jou werken en zwoegen, zonder dat anderen weten hoeveel je doet.

Dan, om je werk nog kostbaarder te maken,

laat Hij anderen eer krijgen voor het werk dat jij hebt gedaan.

Dit om jou de boodschap van het Kruis en nederigheid te leren.

De Heilige Geest zal je nauwkeurig in de gaten houden,

en met een jaloerse liefde je berispen voor onzorgvuldige woorden en gevoelens,

of voor het verspillen van je tijd - waar andere christenen nooit verontrust over lijken te zijn.

Dus besef dat God een oneindige Soeverein is en het recht heeft om te doen met de Zijnen,

zoals Hij wil - en het kan dat Hij niet aan jou uitlegt die duizend dingen die jouw verstand kunnen verbijsteren, in Zijn handelen met jou.

Als jij jezelf volkomen geeft om Zijn slaaf te zijn,

zal Hij jou hullen in een jaloerse liefde

en andere christelijke mensen veel dingen laten zeggen en doen die jij niet kan.

Ken echter dit grote geheim van het Koninkrijk:

Wanneer je zo volledig vervuld bent van de levende God dat je,

in het verborgene van je hart,

ingenomen en vreugdevol bent over deze uitzonderlijke, persoonlijke, vertrouwelijke, jaloerse voogdij en zo'n beheer van de Heilige Geest over jouw leven -

dan heb je het voorportaal van de hemel gevonden, de hoge roeping van God.

(George Watson, 1845-1924)

Zie voor het originele gedicht: https://www.youtube.com/watch?v=Q6V0MyBsbMA 

264