Breken met bewust zondigen!

Breken met bewust zondigen!

De eerste stap in deze wedloop is te stoppen en te breken met bewust zondigen. Onder de wet was er geen aansporing om te stoppen met zondigen. Maar onder het nieuwe verbond stemmen alle apostelen samen dat de tweeledige boodschap van het evangelie precies is zoals Jezus die heeft neergelegd: vrijspraak van veroordeling en ophouden met zonde. Paulus zegt: "Zondig niet" (1 Korinthe 15:34). Johannes zegt: "Ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt" (1 Johannes 2:1). Ook Petrus vermaant ons 'op te houden met zonde' (1 Petrus 4:1).

Nadat Paulus in Romeinen 5 de rechtvaardiging door het geloof heeft uitgelegd, stelt hij de vraag: "Wat zullen wij nu zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt?" (Romeinen 6:1). En opnieuw, met meer nadruk: "Wat dan? Zullen wij ook maar één keer zondigen?" (Romeinen 6:15 - letterlijke vertaling). Het antwoord is in beide gevallen een doordringend: "Nee". We zouden ernaar moeten streven zelfs niet eenmaal meer te zondigen. Klinkt dat als een zware, moeilijke boodschap? Het kan alleen zwaar zijn voor degenen die de zonde niet willen loslaten! Het is echter een blijde boodschap van bevrijding voor degenen die ziek en moe zijn van hun gevangenschap in de macht van de zonde. Iedere gevangene zou verheugd zijn als hij hoorde dat hij vrij kon komen. Dat zou voor hem niet zwaar klinken, toch?

Jezus was gezalfd om te proclameren: "vrijlating aan de gevangenen (van de zonde) en bevrijding aan de verslagenen (door satan)" (Lukas 4:18, 19). De heerlijke belofte van het nieuwe verbond is: "De zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet (het oude verbond), maar onder de genade (het nieuwe verbond dat Jezus tot stand heeft gebracht)" (Romeinen 6:14).

De eerste stap naar overwinning is te geloven dat zo'n leven mogelijk is voor jou.

Vertaling H. van der Toorn 

264