De Heilige Geest en zelfbeheersing

De Heilige Geest en zelfbeheersing

"Maar de vrucht van de Geest is... matigheid (lett. Zelfbeheersing)." (Gal. 5:22)

"Het is zo moeilijk, je kunt tegenwoordig in de stad of op tv of internet nergens meer kijken en je wordt alweer verleid." Je hebt voor een deel gelijk, maar de bijbel zegt ook nergens dat het 'een makkie' zal zijn. In Genesis staat dat de zonde als een belager aan de deur ligt, maar dat wij erover moeten waken. Dat betekent dat als we de deur dicht houden, hij er niet in kan komen. Maar als we nieuwsgierig zijn en de deur open doen, geven we hem een kans om binnen te komen. Dit is wat Jacobus zegt in zijn brief (Jac. 1:14 en 15): "Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna als de begeerte bevrucht is, baart zij zonde, en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort" (NBG). We moeten dus de verleiding ontvluchten, onze ogen afwenden, als we weten dat ergens iets te zien is waardoor we verleid zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld als we op internet surfen, 's avonds tv kijken of bepaalde muziek luisteren waarvan we weten dat die de gevoelens opwekt. En jij weet zelf het beste wanneer dat is.

"Maar... als ik nu per ongeluk iets verkeerds zie, is dat dan zonde?" We gaan weer terug naar de tekst in Jacobus. In de NBG-vertaling staat er het volgende: "Daarna als de begeerte bevrucht is baart zij zonde." Blijkbaar kunnen we iets doen met de begeerte: we vluchten ervan weg, we brengen het bij de Heere, of we geven toe aan de verleiding en dat baart de zonde en de zonde baart de dood. Dit wil zeggen dat wat we gezien hebben, en waar we verder over nadenken, ons gedachtenleven bevuilt en uiteindelijk ons lichaam, dat een tempel is van de Heilige Geest, verontreinigt. Maar als we wegvluchten, wordt het ons niet als zonde aangerekend. De duivel zal proberen ons aan te klagen en naar beneden te trekken, maar hij heeft dan geen voet om op te staan. Jacobus 4:7 zegt: "Zo onderwerpt u dan aan God, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden." Dit is een fantastische belofte! Hij zal van ons vluchten, indien we de Heere met ons hele hart dienen, Hem gehoorzamen en niet naar de verlokkingen en zuigingen van de duivel en ons eigen hart luisteren.

"Kan God mij deze zonde vergeven, als er staat dat de zonde de dood baart?" JA!! Wat mogen we blij zijn dat God Zijn eigen Zoon, de Heere Jezus, naar deze aarde heeft gestuurd om onze overtredingen en onze zonden op Zich te nemen en vergeving te schenken. Johannes schrijft in zijn eerste brief (1 Joh. 1:9): "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid." Is dat geen fantastische belofte, dat Hij ons reinigt door Zijn bloed, maar dan moeten wij in alle nederigheid en heel bewust onze zonden belijden. Heb jij al vergeving aan de Heere gevraagd over je onreine gedachten en je laten reinigen van de zelfbevrediging? Als je dat hebt gedaan, staat er een heel nieuw leven te wachten, dan zullen we rein en heilig kunnen leven; niet in eigen kracht, maar alleen door Zijn genade.

Bron: Ware Liefde Wacht, Nederland

264